هولدر اسپری داوری

60,000 تومان

هولدر نگهدارنده اسپری داوریدر صورت خرید 10 عدد از این محصول 20% (5,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

هولدر نگهدارنده اسپری محوشونده 
با گیره فنری اعلی
کش محکم و پهن
دور دوزی
پارچه برزنتی
لایه فوم
کاملا سفت و ثابت 
بدون لق زدن
مخصوص اسپری داوری الدیمو