ست کارت زرد و قرمز داوری فوتبال پلکسی با ماژیک

200,000 تومان

ست کارت داوری فوتبال جنس پلکسی 2 میل نشکندارای کیف و ماژیک

دارای جدول مخصوص برای ثبت وقایع

قابلیت پاک شدن به پد الکلی